Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Smaga Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 12 marca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W budynku wielorodzinnym są mieszkania, w których właściciele mają założone księgi wieczyste. Natomiast zarządcą jest spółka zarządzająca częściami wspólnymi i infrastrukturą c.o., która łączy całą instalację c.o. części wspólne i pomieszczenia mieszkalne. Zarządca spełnia swoje obowiązki od 22 lat nie dokonując żadnych przeglądów i konserwacji instalacji c.o.

Czy istnieje obowiązek prowadzenia kontroli instalacji i grzejników?

Jakiego rodzaju przepisy regulują to zagadnienie?

Czy do obowiązków właściciela mieszkania należą w tym zakresie jakiekolwiek obowiązki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację