Czy istnieje obowiązek dostarczania urzędowi skarbowemu posiadanego przez podatnika odpisu świadectwa homologacyjnego? - OpenLEX

Czy istnieje obowiązek dostarczania urzędowi skarbowemu posiadanego przez podatnika odpisu świadectwa homologacyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2013 r.
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 18 stycznia 2011 r.

PYTANIE

Czy zgodnie z poprzednią oraz bieżącą wersją ustawy o VAT wymagany był obowiązek składania świadectwa homologacji do lokalnego urzędu skarbowego w przypadku, gdy pojazd, do którego rozliczany był VAT od zakupu paliwa został użyczony na zasadzie umowy użyczenia od rodziny (pierwszy stopień pokrewieństwa ojciec- syn)?

Właściciel pojazdu nie prowadzi działalności gospodarczej, a użyczający nie jest właścicielem pojazdu. W związku z umową użyczenia, ponosi wszystkie koszty związane z eksploatacją użyczonego pojazdu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?