Czy istnieje obowiązek badania spółki osobowej przez biegłego rewidenta, jeżeli przed zakończeniem roku obrachunkowego spółka... - OpenLEX

Czy istnieje obowiązek badania spółki osobowej przez biegłego rewidenta, jeżeli przed zakończeniem roku obrachunkowego spółka ta został połączona z inną spółką osobową, w wyniku czego powstała spółka kapitałowa?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Michalak Marcin
Odpowiedzi udzielono: 15 października 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy istnieje obowiązek badania spółki osobowej przez biegłego rewidenta, jeżeli przed zakończeniem roku obrachunkowego spółka ta został połączona z inną spółką osobową, w wyniku czego powstała spółka kapitałowa?

Zatem byt prawny spółki osobowej został zakończony w dniu dokonania rejestracji w KRS nowej spółki kapitałowej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?