Czy istnieje możliwość złożenia skutecznego odwołania od części wezwania do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Andała-Sępkowska Justyna
Odpowiedzi udzielono: 20 maja 2015 r.

PYTANIE

Czy istnieje możliwość złożenia skutecznego odwołania od części wezwania do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p.?

W ocenie wykonawcy, jedno zapytanie zamawiającego było prawidłowe, dwa zupełnie nie, gdyż w ogóle nie było wiadomo czego domaga się zamawiający a potencjalnie wymagany katalog dokumentów do uzupełnienia wykracza poza katalog dokumentów żądanych przez zamawiającego w SIWZ. Wątpliwość dotyczy jedynie częściowego zaskarżenia wezwania. Zamówienie jest zamówieniem sektorowym, a jego wartość przekracza progi unijne.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX