Czy istnieje możliwość zamknięcia rachunku bankowego po śmierci osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bieżuński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 23 stycznia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr QA0236820 wyjaśniam, iż dotyczyło ono rachunku rozliczeniowego osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Stan faktyczny jest taki: właściciel rachunku zmarł. Na rachunku nie ma środków. Prowadzenie rachunku związane jest z naliczaniem prowizji, a na nim nie ma środków. Zatem dalsze jego prowadzenie spowoduje generowanie zadłużenia.

Stąd pytanie odnosi się do ew. możliwosci zamknięcia rachunku w takim przypadku gdyż nawet do opisanej sytuacji nie można zastosować art. 60 ustawy Prawo bankowe / brak środków, nie dopisuje się odsetek, naliczane są prowizje/.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access