Czy istnieje możliwość założenia żłobka i przedszkola z opieką całodobową? - OpenLEX

Czy istnieje możliwość założenia żłobka i przedszkola z opieką całodobową?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 16 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w Polsce istnieje możliwość założenia żłobka i przedszkola z opieką nocną/całodobową (początkowo parę dni w miesiącu, następnie co weekend)? Z informacji dotychczas uzyskanych prawo polskie nie przewiduje możliwości ich założenia, ponieważ jest ograniczenie wyłącznie do 10h funkcjonowania. W związku z czym jak można zdefiniować termin: 10h? Czy możliwe jest prowadzenie żłobka lub przedszkola np. od godz. 14:00 do 24:00? Albo od godz. 20:00 do 5:00 rano?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX