Czy istnieje możliwość wypowiedzenia umowy o pracę nauczycielce przebywającej na urlopie macierzyńskim?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 25 kwietnia 2023 r.
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 30 marca 2012 r.

PYTANIE

Nauczycielka kontraktowa zatrudniona na czas nieokreślony na stanowisku doradcy zawodowego przebywa obecnie na urlopie macierzyńskim (do dnia 7 lipca 2012 r.), następnie wykorzysta dodatkowy urlop z tytułu urodzenia 3 dziecka oraz urlop uzupełniający. W dniu 1 września nastąpi likwidacja jej stanowiska, co ujęte jest w projekcie arkusza organizacyjnego. Dodatkowo nauczyciel ma kwalifikacje do pełnienia funkcji pedagoga szkolnego.

W związku z powyższym czy dyrektor musi zapewnić ww. nauczycielce zatrudnienie zgodne z kwalifikacjami na stanowisku pedagoga, kosztem nauczyciela mianowanego, gdyż nie będzie miał możliwości wypowiedzenia umowy z dniem 31 maja?

Czy jest mimo to możliwe wypowiedzenie umowy o pracą z nauczycielką (przebywającą na urlopie macierzyńskim)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX