Czy istnieje możliwość wypłaty świadczenia pieniężnego dla żołnierza odbywającego ćwiczenia wojskowe po zmianie przepisów o obronie Ojczyzny?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 16 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Żołnierz rezerwy w dniach od 4 do 15 kwietnia odbył krótkotrwałe ćwiczenia wojskowe. Następnie w dniu 21 kwietnia 2022 złożył do burmistrza wniosek o wypłacenie rekompensaty utraconego wynagrodzenia, załączając niekompletną dokumentację, następnie uzupełniając ją w maju. W związku z wejściem w życie przepisów ustawy o obronie Ojczyzny utraciło moc rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy i nie zachowało mocy na podstawie art. 821 ust. 1 ustawy o obronie Ojczyzny.

Czy w opisanym stanie faktycznym istnieje możliwość wypłaty świadczenia pieniężnego i jeśli tak, to jaki sposób obliczania przyjąć należy w celu jego ustalenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX