Czy istnieje możliwość wykupienia gruntu i/lub budynku po zakończeniu okresu trwania umowy leasingu i jaka jest minimalna kwota wykupu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 16 czerwca 2009 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dopuszczalne jest zawarcie umowy leasingu operacyjnego na zakup gruntu lub budynku na okres 2 lat?

Leasing w całości byłby finansowany z dotacji publicznej (jako wydatek bieżący).

Czy istnieje możliwość wykupienia gruntu i/lub budynku po zakończeniu okresu trwania umowy leasingu i jaka jest minimalna kwota wykupu?

Czy właściciel może przeznaczyć nieruchomość po jej wykupieniu na cele inne niż związane z dotacją publicznoprawną, w ramach której leasing został sfinansowany (jako wydatek bieżący)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX