Czy istnieje możliwość wygenerowania urzędowo jednego dokumentu który pozwala na zbiorową zmianę wynagrodzenia obcokrajowców zatrudnionych w danym podmiocie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Podgórska-Rakiel Ewa
Odpowiedzi udzielono: 9 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie dotyczy zmiany warunków dot. wynagrodzenia dla obcokrajowców zatrudnionych na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy oraz dla cudzoziemców zatrudnionych na podstawie zezwolenia na pracę lub jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę.

Czy istnieje możliwość wygenerowania urzędowo jednego dokumentu, który niezależnie od podstawy zatrudnienia cudzoziemca (oświadczenia lub zezwolenia na pracę różnego typu) i bez podawania danych personalnych konkretnych zatrudnionych osób, pozwala na zbiorową zmianę wynagrodzenia obcokrajowców zatrudnionych w danym podmiocie (np. we wniosku o taki dokument podmiot zatrudniający podaje tylko liczbę osób, których ma dotyczyć porozumienie, ewentualnie ich stanowiska pracy), w myśl poprawienia warunków (wynagrodzenie wyższe niż stawka wskazana w indywidualnych dokumentach dot. zatrudnienia)?

Jeśli jest taka procedura, w jaki sposób ją przeprowadzić? Czy jednym dokumentem tego typu można objąć wszystkich obcokrajowców zatrudnionych w firmie niezależnie od tego czy jest to umowa o pracę czy umowa cywilnoprawna?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy