Czy istnieje możliwość wstecznego wprowadzenia pojazdu do ewidencji środków trwałych spółki cywilnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 23 lutego 2012 r.

PYTANIE

W spółce cywilnej wykorzystywany jest samochód (bankowóz), który nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych ani oddany do używania w innej formie. Właścicielem jest jeden ze wspólników, który wykupił go na swoje nazwisko po zakończonej umowie leasingu (w 2004 r.)

W jaki sposób należy wprowadzić samochód ciężarowy do spółki cywilnej?

Czy należy cofnąć się do 2004 r., aby wydatki dotyczące jego używania w latach 2004-2011 mogły być uznane za koszty uzyskania przychodu?

Właściciel samochodu posiada 90% udziałów. Drugim wspólnikiem jest jego teść.

Czy w przypadku umowy użyczenia dochód powstający u teścia byłby zwolniony z podatku w związku z zaliczeniem go do I grupy podatkowej?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access