Czy istnieje możliwość umorzenia przynajmniej w części wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 16 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Mieszkaniec DPS w wyniku ugody zobowiązał się do płacenia renty alimentacyjnej na rzecz dziecka.

Alimenty początkowo były płacone regularnie. Z powodu utraty źródła dochodu mieszkaniec przestał płacić alimenty bieżące. W związku z powyższym, na dziecko zostało przyznane świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

Mieszkaniec, w związku z uzyskaniem prawa do świadczenia z ZUS i wyrównaniem za okres kilku lat, chciałby ponownie płacić alimenty bieżące do rąk wierzycielki.

Czy istnieje możliwość umorzenia przynajmniej w części wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego?

Czy wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego ulegają przedawnieniu?

Czy istnieje możliwość przekazywania alimentów bieżących bezpośrednio do rąk wierzycielki bez pośrednictwa komornika?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX