Czy istnieje możliwość udzielenia instytucji kultury dotacji celowej lub zwiększenia dotacji podmiotowej na zwrot dotacji... - OpenLEX

Czy istnieje możliwość udzielenia instytucji kultury dotacji celowej lub zwiększenia dotacji podmiotowej na zwrot dotacji otrzymanej na projekt unijny w związku z uznaniem części wydatków za niekwalifikowane?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 15 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy istnieje możliwość udzielenia instytucji kultury dotacji celowej lub zwiększenia dotacji podmiotowej na zwrot dotacji otrzymanej na projekt unijny w związku z uznaniem części wydatków za niekwalifikowane?

Instytucja kultury uzyskała dotację ze środków unijnych. Z uzyskanej dotacji sfinansowała wydatki (opłaciła faktury). W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono naruszenie procedur przy zawieraniu umowy i część wydatków uznano za niekwalifikowane. W związku z powyższym instytucja pośrednicząca nakazała zwrot przekazanej w latach poprzednich dotacji unijnej wraz z odsetkami. Faktury dotyczyły nakładów inwestycyjnych. Aktualnie powstał problem sfinansowania przez instytucję kultury zwrotu otrzymanej w latach poprzednich dotacji unijnej.

Z jakich środków powinien nastąpić taki zwrot?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX