Czy istnieje możliwość rozwiązania umowy o używanie prywatnego samochodu do celów służbowych ze skutkiem natychmiastowym? - OpenLEX

Czy istnieje możliwość rozwiązania umowy o używanie prywatnego samochodu do celów służbowych ze skutkiem natychmiastowym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Grzegorczyk Maja
Odpowiedzi udzielono: 6 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca podpisał z pracownikiem umowę o używanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych na czas nieokreślony. W związku ze zmianą stanowiska pracy pracodawca planuje rozwiązać z pracownikiem w/w umowę. W powyższej umowie zawarty jest zapis, że "każdej ze stron służy prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia". Czy w takiej sytuacji pracodawca może rozwiązać umowę tylko za jednomiesięcznym wypowiedzeniem, czy również w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX