Czy istnieje możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji produkcji w toku raz na 2 lata?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikulska Dorota
Odpowiedzi udzielono: 4 października 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Z ustawy o rachunkowości nie wynika jasno, czy pojęcia produkcja w toku i półprodukty to pojęcia równoważne. Wydaje się, iż w ustawie terminy te są używane zamiennie. Także w bilansie (formularzu) oba terminy występują łącznie, sugerując ich zrównanie znaczeniowe.

W ustawie zapisano jasno i wprost, że półprodukty można inwentaryzować raz na dwa lata, nie napisano natomiast nic o produkcji w toku w kontekście częstotliwości inwentaryzacji.

Czy istnieje możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji produkcji w toku raz na 2 lata?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX