Czy istnieje możliwość przekazania środków na pokrycie kosztów świadczenia stomatologicznego bezpośrednio na rachunek lekarza stomatologa?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Choromańska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 14 marca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na podstawie art. 83 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 23 ust. 1 i 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ZUS przyznał ubezpieczonemu w dniu 23.01.2017 r. prawo do świadczenia zdrowotnego z zakresu stomatologii w formie pokrycia kosztów leczenia nierefundowanych na podstawie odrębnych przepisów z tytułu wypadku przy pracy. Jednocześnie wraz z decyzją ZUS doręczył informację, iż ubezpieczony musi najpierw ponieść koszty leczenia w zakresie własnym, a dopiero na podstawie faktury VAT/rachunku wystawionego przez lekarza stomatologii posiadającego umowę z NFZ, koszty te zostaną zwrócone. Ubezpieczony udał się do stomatologa i otrzymał informację, iż koszty leczenia będą wynosić około 8000 zł. Ubezpieczony jest osobą ubogą, która nie posiada takich oszczędności.

Jakie kroki można podjąć w niniejszej sprawie, aby koszty leczenia zostały pokryte bezpośrednio przez ZUS, bez konieczności ich wcześniejszego ponoszenia przez ubezpieczonego?

Sprawa aktualnie jest w sądzie - ubezpieczony odwołał się od decyzji ZUS.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX