Nowość Czy istnieje możliwość poprawienia sprawozdania z działalności jednostki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości - prezes Zarządu jest zobowiązany do przesłania do KRS m.in. sprawozdania z działalności jednostki (spółki z o.o.). Sprawozdanie z działalności zostało sporządzone i podpisane w marcu 2023 r. Aktualnie - w czerwcu 2023 r. - będzie podlegało zatwierdzeniu przez zgromadzenie wspólników. Przy okazji kompletowania dokumentów na zgromadzenie wspólników okazało się, że w sprawozdaniu z działalności jednostki znajduje się błąd.

Czy istnieje możliwość sprostowania sprawozdania z działalności jednostki?

Jeśli tak - to w jakim trybie?

Jak wskazano - sprawozdanie z działalności nie zostało jeszcze zatwierdzone przez zgromadzenie wspólników.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX