Czy istnieje możliwość otwarcia rachunku IKE przez osobę 16 letnią nie uzyskującą dochodów ze stosunku pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 22 października 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy istnieje możliwość otwarcia rachunku IKE przez osobę 16 letnią nie uzyskującą dochodów ze stosunku pracy i dokonywaniu przez nią wpłat na to konto?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access