Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 12 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organizacja prowadzi działalność opodatkowaną VAT i NP. W 2015 r. kupiła materiały, od nabycia których nie odliczyła podatku naliczonego. Nie wiadome bowiem było przeznaczenie tych materiałów, które nie zostały zużyte i przyjęto je na stan magazynowy w kwotach brutto. W sierpniu 2016 r. wykorzystano te materiały do działalności opodatkowanej VAT.

Czy istnieje możliwość "odzyskania" wcześniej nie odliczonego VAT?

Jeśli tak, to czy należy skorygować 2015 r., czy też na bieżąco zastosować korekty w 2016 r.?

Jak w deklaracji VAT-7K uwidocznić korektę VAT?

Jakie księgowania w księgach rachunkowych należny przeprowadzić w związku z VAT oraz w związku ze zmianą wartości nabycia materiałów (zakupione w kwotach brutto, a były wydane do zużycia w kwotach netto)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?