Czy istnieje możliwość jednoczesnego stosowania ulgi IP Box z art. 30ca PIT i ulgi na robotyzację z art. 52jb PIT?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy istnieje możliwość jednoczesnego stosowania ulgi IP BOX z art. 30ca PIT i ulgi na robotyzację z art. 52jb PIT?

Oczywiście jeśli chodzi o dochód kwalifikowany do art. 30ca, i niekwalifikowany, tutaj brak wątpliwości że do dochodu niekwalifikowanego można zastosować ulgę na robotyzację.

Wątpliwości dotyczą tego, czy od dochód kwalifikowany można pomniejszyć o koszty poniesione na robotyzację?

Przepisy wprost odnoszą się do możliwości łączenia ulg IP Box i B+R w stosunku do tego samego dochodu, natomiast brak analogicznych regulacji w powyższym temacie.

Czy brak stosownych, analogicznych regulacji, wyłącza możliwość łączenia obu ulg na zasadzie jak to ma miejsce z IP BOX i B+R od 1.01.2022 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX