Czy istnieje możliwość, by strony umówiły się, że cena za najem biura będzie tak skalkulowana, aby wyeliminować konieczność... - OpenLEX

Czy istnieje możliwość, by strony umówiły się, że cena za najem biura będzie tak skalkulowana, aby wyeliminować konieczność wystawiania faktur korygujących?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2013 r.
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 30 sierpnia 2012 r.

PYTANIE

Czynsz płacony jest miesięcznie w oparciu o ustalone w umowie wynagrodzenie ryczałtowe, z terminem płatności 25. dzień następnego miesiąca. Następnie do końca I kwartału roku następującego odbywa się weryfikacja uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z odpowiednią marżą. Ewentualna korekta /- zwiększałaby lub zmniejszała wynagrodzenie ryczałtowe za m-c kwiecień roku następującego.

Czy możemy ustawić taki model kalkulacji ceny za najem, aby wyeliminować konieczność wystawiania faktur korekt?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?