Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikulska Dorota
Odpowiedzi udzielono: 14 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy istnieje jakiś uproszczony sposób księgowania lokat overnight, np. pominięcie ich księgowania w trakcie okresu i ujęcie ich na ostatni dzień sprawozdawczy (miesiąc, kwartał, rok)?

Spółka z o.o. posiada rachunki walutowe, środki zgromadzone na rachunku walutowym są lokowane na koniec dnia na tak zwanej lokacie overnight, która wraca następnego dnia rano na właściwy rachunek walutowy. Spółka do tej pory dokonywała zapisu tych operacji każdorazowo przyjmując do wyceny średni kurs ważony (ilość waluty dzielono przez wartość w PLN) przy wejściu na lokatę i po tym samym kursie ujmowała zejście z lokaty. W bieżącym roku spółka chce wprowadzić automatyczną wycenę różnic kursowych tworząc magazyn walut. Dla prawidłowego funkcjonowania magazynu przy przenoszeniu na lokatę spółka powinna wyceniać środki po kursie historycznym, często należałoby wykonać kilka operacji księgowych, co byłoby bardzo pracochłonne i na dodatek przy takim sposobie księgowania łatwo można się pomylić.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację