Czy istnieje jakaś przeszkoda w uzyskaniu pozwolenia na budowę budynku, który będzie oddziaływał na sąsiednie działki niezabudowane?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Mazurkiewicz Jakub
Odpowiedzi udzielono: 5 lutego 2018 r.

PYTANIE

Projektant projektując budynek mieszkalny wielorodzinny uznał, że projektowany budynek oddziałuje na działki niezabudowane bezpośrednio sąsiadujące z działką inwestycyjną i działkę następną zabudowaną budynkami użytkowymi, a właściciele tych działek zostali uznani za strony w postępowaniu o pozwolenie na budowę.

Czy istnieje jakaś przeszkoda w uzyskaniu pozwolenia na budowę?

Czy istnieją jakieś stopnie oddziaływania?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access