Czy istnieje jakaś granica wieku, po której nie można dokonać eksmisji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 22 grudnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma X zajmująca się nieruchomościami (w bliżej nieokreślonym zakresie) zaproponowała członkowi spółdzielni, posiadającemu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spłatę długu w spółdzielni oraz wykup mieszkania w zamian za to, że osoba ta za określoną kwotę odsprzeda mieszkanie firmie. Osoba, której firma X zaproponowała zawarcie ww. umowy ma 70 lat.

Czy można zawrzeć taką umowę?

Czy istnieje jakaś granica wieku, po której nie można dokonać eksmisji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX