Czy istnieje inna podstawa prawna niż z art. 155 k.p.a. zmiany terminu realizacji obowiązków nałożonych na współwłaścicieli nieruchomości w trybie art. 66 pr. bud.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 27 maja 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy istnieje (inna niż art. 155 k.p.a.) podstawa prawna do zmiany terminu realizacji obowiązków (decyzja ostateczna) nałożonych na współwłaścicieli nieruchomości w trybie art. 66 Prawa budowlanego, jeśli jeden ze współwłaścicieli nie dość, że nie uczestniczy w robotach remontowych to jeszcze sprzeciwia się zmianie decyzji w zakresie terminu realizacji obowiązków w trybie art. 155 k.p.a.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX