Czy istnieje definicja dachu dwuspadowego i ilości kalenic jakie może on posiadać?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 31 stycznia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy istnieje definicja dachu dwuspadowego i ilości kalenic jakie może on posiadać?

Inwestor wystąpił z wnioskiem o pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego, autor projektu architektonicznego zaprojektował budynek z dachem dwuspadowym na rzucie w kształcie litery T, więc budynek ma dwie kalenice i dwa dachy dwuspadowe. Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dopuszczają kształt dachu jako "dach dwuspadowy z dopuszczeniem naczółków o symetrycznych kątach nachylenia połaci z kalenicą równoległą do drogi".

Czy zatem organ ma prawo stwierdzić niezgodność projektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX