Czy istnieje bezpieczna i zgodna z prawem podatkowym metoda zmiany stawki amortyzacyjnej w trakcie korzystania z wartości niematerialnej i prawnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 6 grudnia 2005 r.

PYTANIE

Spółka z o.o. w grupie swoich wartości niematerialnych posiada znak towarowy o znacznej wartości, który podlega amortyzacji. Do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych został wprowadzony w grudniu 2003 r., zaś amortyzację księgową i podatkową rozpoczęto od stycznia 2004 r. Amortyzacja prowadzona jest metodą liniową według stawki amortyzacji 10%.

Rok 2005 przyniósł spadek obrotów w spółce i tym samym spowoduje wystąpienie straty podatkowej za 2005 r. Spółka chciałaby jednak zakończyć rok zyskiem, a bardzo dużą pozycją kosztową stanowi amortyzacja tego znaku towarowego.

Czy istnieje bezpieczna i zgodna z prawem podatkowym metoda zmiany stawki amortyzacyjnej w trakcie korzystania z wartości niematerialnej i prawnej? A jeśli jest to niedopuszczalne to jak dokonać tego od początku 2006 r. - z amortyzacji według stawki 10% spółka chciałaby zmienić na 5% amortyzację swojego znaku firmowego?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access