Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 13 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jakich sytuacjach do istniejących przedsięwzięć progowych znajdą zastosowanie § 2 ust. 2 i § 3 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, z późn. zm.) - dalej r.p.z.o.ś.?

Czy planowane zmiany w istniejących progowych przedsięwzięciach zawsze muszą zostać określone za pomocą progów?

Na przykład, czy w związku z chowem zwierząt, który kwalifikuje się do § 2 lub 3 r.p.z.o.ś., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będą wymagały jedynie te inwestycje, z którymi będzie wiązało się zwiększenie wielkości DJP spełniającej wielkość progową określoną w § 2 lub 3 r.p.z.o.ś.?

Czy może również decyzji będzie wymagało wprowadzenie zmian nieskutkujących wzrostem wielkości DJP w stosunku do stanu istniejącego (np. realizacja dodatkowego pomieszczenia typu porodówka, czy montaż urządzeń/instalacji)?

Czy istnieją przypadki zmian w istniejących progowych przedsięwzięciach, które nie dotyczą progów, a wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?