Czy istnieją przesłanki do przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 12 lipca 2021 r.
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 28 listopada 2018 r.

PYTANIE

Córka sprawuje faktyczną opiekę nad niepełnosprawnym ojcem, mającym znaczny stopień niepełnosprawności. Ojciec pozostaje w związku małżeńskim, gdzie żona jest zatrudniona i pracuje. Córka sprawująca opiekę nad ojcem nie pracuje i według wywiadu środowiskowego faktycznie opiekuje się niepełnosprawnym ojcem.

Czy istnieją przesłanki do przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego nie pracującej córce nad niepełnosprawnym ojcem pozostającym w związku małżeńskim z żoną, która pracuje, czy są podstawy do wydania decyzji odmownej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX