Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wilk Jakub
Odpowiedzi udzielono: 20 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Radny obowiązany jest zgodnie z art. 24 u.s.g. brać udział w pracach rady i jej komisji.

Co w sytuacji, jeżeli radny nie wyrazi zgody na udział w pracach żadnej komisji?

Czy można zmusić radnego, aby uczestniczył w pracach co najmniej jednej komisji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?