Czy istnieją podstawy do nakazania czynności w trybie art. 71a pr. bud., w sytuacji gdy stan nielegalnej zmiany sposobu... - OpenLEX

Czy istnieją podstawy do nakazania czynności w trybie art. 71a pr. bud., w sytuacji gdy stan nielegalnej zmiany sposobu użytkowania ustał?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2016 r.
Autor odpowiedzi: Jędrzejczak-Syrek Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 29 września 2014 r.

PYTANIE

W lipcu 2013 r. w budynku o przeznaczeniu magazynowym użytkownik zorganizował imprezę masową trwającą 3 dni. Od tamtego czasu budynek ten jest wykorzystywany do przechowywania niepotrzebnych przedmiotów, na co dzień nikt z niego nie korzysta.

Czy w chwili obecnej istnieją podstawy do nakazania czynności w trybie art. 71a pr. bud.?

O wszczęcie postępowania w tym zakresie wnosi prokurator.

Czy w chwili obecnej, gdy nadzór budowlany nie stwierdza zmiany sposobu użytkowania, należy zastosować art. 93 pkt 9b pr. bud. za czyn z lipca 2013 r., o którym informacje można uzyskać np. z internetu, prasy?

Jeżeli tak to na kogo, w świetle wyroku NSA z dnia 5 marca 2014 r., II OSK 2413/12 należy wystawić mandat, na właściciela czy użytkownika?

Właścicielem jest gmina, a użytkownikiem stowarzyszenie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?