Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pietruszyńska Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 31 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownica skorzystała z urlopu wychowawczego na czwórkę dzieci w podanej kolejności: na 1. dziecko wykorzystano 6 miesięcy (dziecko urodzone 14 grudnia 2006 r.), na 2. dziecko wykorzystano 24 miesiące (dziecko urodzone 20 kwietnia 2008 r.), na 3. dziecko wykorzystano 17 miesięcy (dziecko urodzone 28 listopada 2009 r.), na 4 czwarte dziecko wykorzystano 35 miesięcy (dziecko urodzone 19 grudnia 2012 r.). Trzecie z dzieci skończyło 4 lata w 2013 r. (28 listopada). W związku z brakiem informacji o możliwości skorzystania z urlopu do 5. roku życia, pracownica złożyła wniosek o urlop wychowawczy do ukończenia przez dziecko 4. roku życia.

Czy obecnie w kontekście przepisów istnieje możliwość dokonania korekty wniosku z 2013 r. i tym samym wydłużenia urlopu wychowawczego z 17 miesięcy do 29 miesięcy urlopu, tak, aby istniała możliwość wykorzystania urlopu jeszcze na czwarte dziecko (do roku, w którym dziecko ukończy 6. rok życia)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?