Czy istnieją jakieś przeciwwskazania zakupu samochodu od własnego pracownika, w sytuacji, gdy w postępowaniu na zakup samochodu osobowego ofertę złożył pracownik pełniący funkcję dyrektora u zamawiającego niebiorący udziału w postępowaniu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 20 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający - Spółdzielnia socjalna (założona przez osoby prawne) postępowanie poniżej 130.000 zł netto (i 50.000 zł netto) na zakup samochodu osobowego. Ofertę złożył pracownik (pełniący funkcję dyrektora u zamawiającego) niebiorący udziału w postępowaniu. Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem zakupowym obowiązującym u zamawiającego.

Czy wobec faktu, iż wytyczne kwalifikowalności wydatków wskazują, iż w postępowaniach prowadzonych w trybie rozeznania rynku oświadczenie o braku powiązań nie jest potrzebne, czy analogicznie można te regulacje przenieść na grunt regulaminu zakupowego?

Czy istnieją jakieś przeciwwskazania zakupu samochodu od własnego pracownika?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX