Czy istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania do nawiązania umowy cywilnoprawnej z osobą zatrudnioną już w jednostce organizacyjnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 13 października 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy publiczną placówką kształcenia ustawicznego, dla której organem prowadzącym jest gmina - miasto na prawach powiatu. Na zlecenie wydziału oświaty urzędu miejskiego organizujemy kursy doskonalące i seminaria dla dyrektorów i nauczycieli finansowane z publicznych środków (z 1% odpisu na doskonalenie nauczycieli).

Czy do przeprowadzenia takiego kursu lub seminarium możemy zatrudnić na podstawie umowy cywilno-prawnej osobę (wykładowcę) o pożądanych kwalifikacjach, jednakże zatrudnioną w publicznej jednostce samorządowej, np. ośrodku pomocy rodzinie czy poradni psychologiczno-pedagogicznej, posiadających ten sam organ prowadzący?

Jeżeli tak - czy istnieją jakieś szczególne warunki, które te osoby muszą spełnić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX