Czy inwestycję w obcym środku trwałym należy zlikwidować w przypadku zakupu gruntu, na którym znajduje się ta inwestycja?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 23 sierpnia 2012 r.

PYTANIE

W grudniu 2003 r. spółka z o.o. przyjęła jako inwestycję w obcym środku trwałym wykonanie parkingu. W lipcu 2008 r. spółka dokonała zakupu gruntu, na którym była wykonana wcześniejsza inwestycja budowy parkingu. Natomiast w lutym 2012 r. przyjęto do użytkowania nowy pawilon handlowo-usługowy wybudowany na ww. terenie. W czerwcu dokonano jego ulepszenia w postaci wykonania utwardzenia oraz ogrodzenia terenu wokół budynku. Ulepszenie to objęło również wcześniejszy teren parkingu (inwestycji w obcym środku trwałym).

Czy środek trwały będący inwestycją w obcym środku trwałym (środek trwały nie został jeszcze całkowicie zamortyzowany) powinien zostać zlikwidowany, jeśli tak co powinno stanowić podstawę jego likwidacji?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access