Czy inwestycja polegająca na budowie sieci wodociągowej na obszarze Natura 2000 i parku krajobrazowego wymaga oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dziamski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 11 września 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy inwestycja polegająca na budowie sieci wodociągowej na obszarze Natura 2000 i na terenie parku krajobrazowego wymaga oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000?

Czym powinien kierować się organ administracji architektoniczno-budowlanej stwierdzając, czy zamierzenie oddziałuje na obszar Natura 2000, skoro nie ma tu wskazanego katalogu obiektów jak w przypadku przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX