Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Słomka Kinga
Odpowiedzi udzielono: 30 września 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor złożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę linii kablowej SN i NN na działkach, na których obowiązuje plan miejscowy. Inwestycja zgodna jest z zapisami planu. Na niewielkim odcinku (ok. 30 m) prowadzona jest inwestycja po terenach oznaczonych w ewidencji gruntów jako B-RIIIa i S-RIIIa.

Czy inwestor przed wydaniem pozwolenia na budowę winien uzyskać czasowe wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w trybie art. 11 ustawy z 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) – dalej u.o.g.r.l.?

Dodatkowo wątpliwości co do potrzeby uzyskania takiego wyłączenia przysparza fakt, iż teren ten (na długości ok. 30 m) jest zainwestowany obiektami związanymi z produkcją rolną.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację