Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 18 września 2020 r.
Autor odpowiedzi: Grecki Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 1 lutego 2020 r.

PYTANIE

Inwestor dokonał zgłoszenie budowy sieci wodociągowej zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) – dalej pr. bud. Otrzymał dziennik budowy. Następnie dokonał zgłoszenia rozpoczęcia robót w PINB i zrealizował część sieci na podstawie przyjętego zgłoszenia. W związku z decyzją wprowadzenia istotnego odstąpienia od projektu budowlanego złożonego wraz ze zgłoszeniem wystąpił o pozwolenie na budowę i otrzymał je.

Czy inwestor powinien otrzymać nowy dziennik budowy?

Czy inwestor powinien zgłosić ponownie rozpoczęcie robót budowlanych w PINB?

Jak to się ma do przyjętego zgłoszenia, a następnie wydanego pozwolenia na budowę w związku z istotnymi zmianami, jeśli rozstrzygnięcie sprawy kolejno dwiema decyzjami w przypadku występowania tych samych podmiotów w sprawie, tego samego stanu prawnego w niezmienionym stanie faktycznym i tego samego przedmiotu, załatwionej już wcześniej ostateczną decyzją jest możliwe tylko po uchyleniu pierwotnej decyzji we właściwym trybie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?