Czy inwestor może złożyć wniosek o zmianę treści pierwotnego wniosku po otrzymaniu decyzji odmownej w sprawie wydania decyzji wz? - OpenLEX

Czy inwestor może złożyć wniosek o zmianę treści pierwotnego wniosku po otrzymaniu decyzji odmownej w sprawie wydania decyzji wz?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sokołowska Marianna
Odpowiedzi udzielono: 25 września 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ przesłał pismo w sprawie zakończenia postępowania w sprawie wydania warunków zabudowy. Została wydana decyzja odmowna z uwagi na brak sąsiedztwa. Po tej czynności wnioskodawca złożył wniosek o zmianę treści pierwotnego wniosku, zmieniając zarówno typ wnioskowanej zabudowy, jak i parametry wnioskowanej zabudowy.

Czy jest możliwa zmiana wniosku przez inwestora na tym etapie?

Jak powinien zachować się organ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?