Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sługocka Martyna
Odpowiedzi udzielono: 27 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna zleciła wykonanie (umowa ustna) przebudowy WC i łazienki, celem połączenia ww. pomieszczeń w jedno pomieszczenie łazienki. Roboty wiązały się m.in. ze skuciem istniejących okładzin ściennych i podłogowych, wyburzeniem ścianki łączącej ww. pomieszczenia, wykonaniem nowych wylewek posadzki, wykonaniem nowych okładzin podłogowych z terakoty, nowych okładzin ściennych z glazury, zamurowaniem istniejących otworów drzwiowych i wykonaniem nowego otworu drzwiowego. Inwestor zwracał uwagę wykonawcy (przed rozpoczęciem robót) szczególną uwagę na wymaganą wysoką jakość robót, w tym zachowanie jednego poziomu nowej posadzki w łazience z istniejącą posadzką na korytarzu. Wykonawca nie dostosował się do wzajemnych uzgodnień i wykonał próg. Aby go wyeliminować należy skuć wyłożoną nową posadzkę oraz skuć nową glazurę, bowiem gdyby obniżyć samą podłogę powstałaby przerwa o wysokości progu pomiędzy dolnym rzędem glazury na ścianach, a po raz kolejny wykonaną nową posadzką. Oczywiście powyższe wiązałoby się z koniecznością zakupu nowych płytek na ściany i podłogę. Termin umowny wykonania robót został przekroczony o 50%. Inwestor nie chce już więcej widzieć wykonawcy i chce pozostawić tak wykonane płytki z progiem, jednak chce potrącić z umówionego wynagrodzenia wysokości X wartość nowych płytek Y, które musiałby na własny koszt nabyć wykonawca.

Czy może tak zrobić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?