Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 17 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Został wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla kanalizacji sanitarnej. Ponieważ nastąpiła konieczność zmiany lokalizacji inwestycji (wykreślenie kilku działek i dodanie nowych), inwestor wystąpił z wnioskiem o wydanie nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia obejmującego nowe działki. Organ uznał, że wydanie nowej decyzji jest rozwiązaniem właściwszym niż zmiana decyzji, gdyż dokonana zmiana lokalizacji inwestycji pociągnęła za sobą zmianę stron postępowania (zmiana tożsamości podmiotowej sprawy). Nowa decyzja środowiskowa została wydana. Jednak inwestor nie wystąpił o uchylenie pierwszej decyzji środowiskowej (decyzja miała być "nieskonsumowana"). Pomiędzy wydaniem pierwszej i drugiej decyzji środowiskowej inwestor wystąpił do organu budowlanego o wydanie pozwolenia budowlanego na część inwestycji obejmującą działki, które były ujęte w pierwszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i organ budowlany wydał pozwolenie na budowę dla części inwestycji. Teraz inwestor chce wystąpić o kolejne pozwolenie na budowę na drugą część inwestycji i dołączył nową decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Czy takie postępowanie jest zgodne z prawem, jeżeli inwestor posługuje się dwoma decyzjami środowiskowymi (obejmującymi inne działki)?

Czy należy zmienić już wydane pozwolenie na budowę ze względu na wydaną nową decyzję środowiskową?

Nadmieniam, że obie decyzje środowiskowe stwierdzały brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (różniły się działkami wymienionymi w charakterystyce przedsięwzięcia).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?