Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 31 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy inwestor, który nie posiada pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie cieków wodnych (bez jakiejkolwiek ingerencji w te cieki) w związku z renowacją sieci wodociągowej (powstałej w latach 50-tych) metodą bezwykopową oraz dodatkowo konserwacją przyczółków musi uzyskać ww. pozwolenie w związku z art. 389 pkt 9 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310) – dalej pr. wod.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?