Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jastrzębski Maciej
Odpowiedzi udzielono: 23 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor dokonał zgłoszenia robót budowlanych w części realizowanych na działce należącej do osoby prywatnej. Posłużył się przy tym oświadczeniem o prawie do dysponowania gruntem na cele budowlane na podstawie zgody uzyskanej od właściciela. Po przyjęciu zgłoszenia robót (bez sprzeciwu organu administracyjnego) i podczas realizacji inwestycji, doszło do zmiany właściciela przedmiotowej nieruchomości.

Czy w związku z tym, inwestor jest zobowiązany do ponownego uzyskania zgody od nowego właściciela w celu przeprowadzenia robót?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?