Czy inwestor budynku mieszkalnego powinien opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu dla budowy przyłącza, czy projekt powinien sporządzić inwestor i właściciel przyłącza cieplnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: CIC Kancelaria
Odpowiedzi udzielono: 22 lutego 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kto powinien opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu w poniżej opisanej sytuacji?

Inwestor całego zamierzenia budowlanego, tj. budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną, opracował kompletną dokumentację budowlano-wykonawczą wraz z wjazdem na działkę, drogami wewnętrznymi oraz projektem stałej organizacji ruchu. Opracował również m.in. projekt przyłącza cieplnego, z oczywistych względów, bez projektu tymczasowej organizacji ruchu. Budowę budynku rozpoczęto około 2 lat temu, natomiast budowa przyłącza cieplnego zostanie prawdopodobnie rozpoczęta w marcu br. Inwestorem przyłącza i jego właścicielem będzie miejscowe PEC, a nie inwestor budynku.

Czy inwestor budynku mieszkalnego powinien opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu dla budowy przyłącza, czy projekt powinien sporządzić inwestor i właściciel przyłącza cieplnego (PEC)?

Wykonawcą przyłącza cieplnego będzie podmiot wyłoniony przez PEC.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX