Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 czerwca 2014 r.
Autor odpowiedzi: Spiżewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 30 kwietnia 2013 r.

PYTANIE

Czy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego możliwe jest ustalenie maksymalnej i minimalnej intensywności zabudowy, o której mowa w art. 15 ust. 2 pkt 6 jako wskaźnika powierzchni całkowitej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu, który określony jest w planie i wydzielony liniami rozgraniczającymi ale w jego skład wchodzi kilka działek budowlanych?

Czy intensywność zabudowy zawarta w u.p.z.p. należy traktować jako definicję legalną czy w definicjach ustalanych do miejscowego planu możliwe jest "doprecyzowanie" czym jest powierzchnia całkowitej zabudowy?

Czy nieokreślenie w miejscowym planie (min./max.) intensywności zabudowy, a określenie wyłącznie wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu, powoduje niezgodność z ustawą, a tym samym nieważność uchwały?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?