Czy instytucje kultury sporządzają informację o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Edward
Odpowiedzi udzielono: 19 kwietnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy gminny ośrodek kultury otrzymujący od organizatora (gminy) dotację podmiotową sporządza informację o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września?

Nadmieniam, że ośrodek otrzymał nieodpłatnie od gminy środki trwałe i inne wyposażenie na potrzeby prowadzenia działalności.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access