Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Edward
Odpowiedzi udzielono: 2 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prowadzimy działalność kulturalną w formie prawnej jaką jest instytucja kultury (muzeum). Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji kultury przy urzędzie marszałkowskim. Działamy na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawy o muzeach.

Czy podlegamy obowiązkowi ogłaszania sprawozdań finansowych w KRS?

Zaznaczam, że nie spełniam warunków do sprawdzania sprawozdania przez biegłego rewidenta.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?