Czy instytucja powinna skorygować koszty na koniec roku o niewydane, pozostające w instytucji, bezpłatne egzemplarze kalendarzy... - OpenLEX

Czy instytucja powinna skorygować koszty na koniec roku o niewydane, pozostające w instytucji, bezpłatne egzemplarze kalendarzy oraz medali?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Edward
Odpowiedzi udzielono: 17 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Muzeum dostało w 2022 r. od organizatora w ramach dotacji bieżącej tzw. dotację znaczoną na sfinansowanie w 2022 r. kosztów obchodów związanych z uroczystościami w 2023 r. Zgodnie z ustaleniami z organizatorem dotacja ma być przeznaczona na wydanie kalendarza oraz medalu okolicznościowego. Kalendarze jak i medal mają być dystrybuowane bezpłatnie. Kalendarz został wyprodukowany w grudniu 2022 r. i część została bezpłatnie wydana organizatorowi, instytucjom kultury, podmiotom, osobom fizycznym.

Czy pozostała ilość powinna zostać wprowadzona do ewidencji ilościowej pozabilansowej oraz zinwentaryzowana na koniec 2023 roku?

Również w grudniu 2022 roku zapłacono za projekt medalu oraz za odlew, wyprodukowanie. Cały nakład medalu zostanie bezpłatnie wydany w 2023 roku.

Czy instytucja powinna skorygować koszty na koniec 2022 roku o niewydane (pozostające w instytucji) bezpłatne egzemplarze kalendarzy oraz medali?

Problem polega na tym skąd wziąć pokrycie "przeniesionych" na 2023 r. kosztów wynikających z niewydanych na zewnątrz w 2022 r. kalendarzy i medali.

Czy instytucja powinna odpowiednio zaksięgować znaczoną dotację podmiotową otrzymaną w 2022 r. aby mieć pokrycie przeniesionych kosztów na 2023 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX