Czy instytucja kultury może rozliczyć kwotę wypłaconego pracownikowi ekwiwalentu za urlop w ramach dotacji bieżącej? - OpenLEX

Czy instytucja kultury może rozliczyć kwotę wypłaconego pracownikowi ekwiwalentu za urlop w ramach dotacji bieżącej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Romaniuk Joanna
Odpowiedzi udzielono: 2 lutego 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Instytucja kultury 31.12.2021 r. zapłaciła pracownikowi (umowa o pracę do dnia 31.12.2021 r.) ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Przez nieuwagę przelew zrobiono z konta bankowego założonego do projektu (środki na nim zgromadzone nie pochodzą od organizatora). Błąd zauważono 2.01.2022 roku. Dnia 31.12.2021 r. zwrócono również niewykorzystaną dotację na działalność bieżącą zgodnie z wolą organizatora.

Czy instytucja kultury może rozliczyć kwotę wypłaconego ekwiwalentu za urlop w ramach dotacji bieżącej na 2021 rok? Czy można na 31.12.2021 roku zaksięgować kwotę równą wypłaconego ekwiwalentu jako należność z tytułu dotacji? Czy organizator może w styczniu 2022 roku zwrócić na konto instytucji równowartość wypłaconego ekwiwalentu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX