Czy instytucja kultury ma obowiązek zwrócić do organizatora kwotę niewykorzystanej wartości amortyzacji? - OpenLEX

Czy instytucja kultury ma obowiązek zwrócić do organizatora kwotę niewykorzystanej wartości amortyzacji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Błaszko Adam
Odpowiedzi udzielono: 12 stycznia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury. Od 2012 r. zgodnie z nowelizacją ustawy o działalności kulturalnej odpisu amortyzacyjnego od środków trwałych nabytych przed 1 stycznia 2012 r. nie równoważy się pozostałymi przychodami operacyjnymi, tylko księguje się zapisem:

Wn konto 400 Amortyzacja

Ma konto 070 Umorzenia

W planie finansowym instytucji na 2012 r. ujęta jest kwota 22.000 zł jako koszt amortyzacji. Amortyzacja jest kosztem a nie wydatkiem poniesionym, dlatego też w rozliczeniu dotacji podmiotowej za 2012 r. nie można jej uwzględnić. Fizycznie wartość środków w wysokości kwoty amortyzacji powinna zostać na koncie instytucji kultury.

Czy tę kwotę niewykorzystanej wartości amortyzacji instytucja ma zgodnie z obowiązującymi przepisami zwrócić do organizatora?

Jeżeli to podlega zwrotowi, to na co możemy wydać te środki pieniężne aby nie zwracać do organizatora niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na pokrycie amortyzacji?

Czy może to być zakup komputerów i innych przyrządów i maszyn biurowych do wartości jednostkowej 3500 zł niepodlegających amortyzacji - a jeśli tak to w jaki sposób je zadekretować i zaksięgować w księgach biorąc pod uwagę fakt, iż amortyzacja jest już kosztem, czy może to być zakup środków trwałych podlegających amortyzacji i też bardzo proszę o właściwą dekretację?

A może można to przeznaczyć na działalność bieżącą np.: wynagrodzenia, media, czy materiały do remontów i usługi remontowe obiektów muzealnych, też bardzo proszę o dekretację tych wydatków. Moje obawy są takie, aby przeznaczając niewykorzystane środki pieniężne amortyzacji na inne wydatki (o ile istnieje taka możliwość) nie dublować kosztów, gdyż wtedy powstanie strata bilansowa?

Czy wykazanie w bilansie i rachunku zysków i strat straty o wartość amortyzacji będzie naruszeniem dyscypliny finansów publicznych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX